Reciklaža

Reciklaža

Pod pojmom reciklaža podrazumeva se proces prerade već upotrebljenog materijala da bi se ponovo koristio u iste ili slične svrhe. Poznata izreka na engleskom „Reduce, Reuse, Recycle“ odnosno „Smanji, Ponovo upotrebi, Recikliraj“ sugeriše logičan redosled kojim se treba služiti u procesu smanjivanja ekološkog otiska.

Naime, prvo treba pokušati da se smanji količina proizvedenog otpada, zatim da nešto što je bilo namenjeno za smeće se ponovo upotrebi i da mu se nađealternativna svrha, a na kraju ako se ispostavi da to ne može ponovo da se upotrebi, da se odloži za reciklažu.

U Srbiji je sistem reciklaže još uvek nedovoljno razvijen, ali uz malo truda i dobre volje, moguće je reciklirati veliku količinu otpada iz domaćinstva.

o-nama

Šta sve može da se reciklira?

Papir i karton

Papir uključuje i sveske, ispisane listove papira, novine, časopise, reklamne poruke, papir za kopiranje u boji, koverte, račune, priznanice itd. Takođe se mogu reciklirati kartonske kutije, braon karton, braon karton za uvijanje, braon kartonske kese, sav karton kupljenih proizvoda, kartonska ambalaža za pića (mleko, jogurt, sokove…) itd. * Novinski papir može da se reciklira najmanje 7 puta. Kartonska ambalaža se uglavnom pravi od recikliranog papira, kao i novine.


Plastika

Plastika podrazumeva plastične boce od pića, deterdženata, gajbice, zatvarače, plastične folije… * Vreme razgradnje otpadne plasitke je veoma dugo, od 100 od 1000 godina, zato je potrebno da se plastika odvojeno sakuplja od ostalog ambalažnog otpada, jer ona može veoma uspešno da se reciklira. Ovo prevenstveno važi za PET ambalažu u kojoj kupujemo mineralnu vodu, osvežavajuća pića, prehrambene proizvode, ulja i sl.


Staklo

Mogu da se recikliraju sve staklene boce i staklena ambalaža za hranu, ali ne i staklene sijalice, ogledala, prozorska stakla, keramiku i porcelan (oni ne spadaju u ambalažu) * Sakupljeni stakleni otpad se iz kontejnera odnosi u fabrike za proizvodnju stakla, gde se sortira po boji, zatim pere sa se uklone nečistoće. Tako sortirano i oprano staklo se dalje usitnjava, i meša sa novim sirovinama, (pesak, voda, kreč) i tokom proizvodnog procesa zagreva na 1600 stepeni. Nakon toga se proizvedeno staklo automatski duva, odnosno istiskuje u kalupe, na kraju procesa nastaje nova boca.


Metal

Možete reciklirati limenke od pića, konzerve od hrane, pakovanja od dezodoransa, sprejeve, kutije, ramove od starih bicikala, aluminijumske folije, poslužavnike, poklopce od aluminijuma itd. * Aluminijum, čelik, bakar i drugi metali su posebno vredne vrste otpada jer spadaju u neobnovljive prirodne resurse. Većinu metala je moguće preraditi. Na primer konzerve su većinom od aluminijuma. Proizvodnjom novog od starog aluminijuma uštedi se i do 95% energije. Reciklažom limenki mogu nastati metalni delovi mašine za veš, ili delovi za automobile, dok se proizvedeni reciklirani čelik koristi za izradu autokaroserija, čeličnih nosača ili delova motora.


Električni i elektronski otpad

Možete reciklirati: elektronske i električne aparate, IT opremu, monitore, kućišta, tastature, štampače, skenere, miševe, zvučnike, slušalice, fluorescentne cevi i sijalice, klima uređaje, frižidere i ostale rashladne uredjaje, televizijske i radio prijemnike, opremu za telekomunikacije, velike i male aparate za domaćinstvo, igračke, oprema za rekreaciju i sport, automate (bankarske, za tople i hladne napitke..), instrumente za praćenje i nadzor, oprema široke potrošnje za razonodu, playstation, tetrisi i sl., platne bankarske i SIM kartice, CD-ove i ostale nosače zvuka i slike, kao i proizvode namenjene za proizvodnju, prenos (kablovi, užad, provodnici) i merenje struje i elektromagnenih polja.


Saveti za reciklažu

  • Reciklirajte papir – Ne bacajte novine! Jedna tona sakupljenog papira spasiće od seče 17 stabala drveća!
  • Preradom stare hartije koristimo 15% manje vode. Neki podaci govore da reciklažom jedne tone kancelarijskog papira štedimo 4.200 kW (kilovata) električne energije i 32.000 litara vode!
  • Odvajajte papir, staklo, plastiku, metal i bacajte ih u posebne kontejnere, tako ćete doprineti da završe na reciklaži umesto na deponiji smeća!
  • Upotrebljavajte jedan proizvod više puta! * Reciklažom jedne flaše od stakla uštedi se energija koja je dovoljna da sijalica od 100W svetli 4h!
  • Staklo može da se reciklira 100% i da se neograničeno puta iznova koristi!
  • 1 reciklirana staklena flaša sačuva toliko energije koliko je potrebno kompjuteru da radi 25 minuta!
  • 1 reciklirana konzerva uštedi toliko energije da može da je koristi televizor 3 sata!
  • Ako ste roditelj malog deteta, pređite na platnene pelene!