Kontakt

Kontakt

Sedište - head office:

Beograd, Kumodraška 42/9, Voždovac

Telefon/Fax: 011.407.7068

+381.63.47.47.51

E-mail: office@ekounijasn.rs

Direktor:

Aleksandar Milović

Telefon: +381.63.47.47.50

E-mail: sasa.milovic@ekounijasn.rs

Finansijski direktor:

Tatjana Gajić Arsenijević

Telefon: +381.63.47.47.70

E-mail: tatjana.gajic.arsenijević@ekounijasn.rs


Skladište - stock:

Beograd, Široki put bb, Batajnica

Tel: +381.63.47.47.61

E-mail: otkupniservis@ekounijasn.rs;

Beograd, Pančevački put 34

Tel: +381.63.47.47.50

E-mail: sasa.milovic@ekounijasn.rs

Požarevac,Đure Đakovića bb

Tel: +381.63.47.47.80

proizvodnja@ekounijasn.rs

Sektor - prijem robe:

Sektor - finansije:


Sektor - nabavka metal:

Sektor - nabavka nemetal:

Sektor - logistika:


Podaci o preduzeću

Matični broj: 20814012

Poslovno ime: Eko Unija SN DOO - Voždovac, Beograd

Adresa: Kumodraška 42 /9, Beograd

Kontakt telefon: +011 407 7068

Zakonski zastupnik: Aleksandar Milović

Broj računa: 205-210103-85 Komercijalna banka

Pošaljite nam poruku