Kontakt

Kontakt

Sedište - head office:

Stara Pazova, Golubinački put bb

Tel/Fax: +381.11.44.29.558

Tel: +381.11.44.29.559

E-mail: office@ekounijasn.rs

Direktor:

Aleksandar Milović

Tel: +381.63.47.47.50

E-mail: sasa.milovic@ekounijasn.rs

Finansijski direktor:

Tatjana Gajić Arsenijević

Tel: +381.63.47.47.70

E-mail: tatjana.gajic.arsenijević@ekounijasn.rs


Skladište - stock:

Stara Pazova, Golubinački put bb

Tel: + 381.63.47.47.50

E-mail: sasa.milovic@ekounijasn.rs

Beograd, Široki put bb, Batajnica

Tel: +381.63.47.47.63

E-mail: nabavka@ekounijasn.rs

Beograd, Pančevački put 34

Tel: +381.63.47.47.50

E-mail: sasa.milovic@ekounijasn.rs

Sektor - prijem robe:

Sektor - finansije:


Sektor - nabavka metal:

Sektor - nabavka nemetal:

Sektor - logistika:


Podaci o preduzeću

Matični broj: 20814012

Poslovno ime: Eko Unija SN DOO STARA PAZOVA

Adresa: Golubinački put bb, Stara Pazova

Kontakt telefon: +381.11.44.29.558, +381.11.44.29.559

Zakonski zastupnik: Aleksandar Milović

Broj računa: 205-210103-85 Komercijalna banka

Pošaljite nam poruku