Contact

Contact

Head office:

Beograd, Kumodraška 42/9, Voždovac

Phone/Fax: 011.407.7068

+381.63.47.47.51

E-mail: office@ekounijasn.rs

Director:

Vladica Đorđević

Phone: +381.63.47.47.02

E-mail: vladica.djordjevic@ekounijasn.rs

CFO:

Tatjana Gajić Arsenijević

Phone: +381.63.47.47.70

E-mail: tatjana.gajic.arsenijević@ekounijasn.rs


Warehouse - stock:

Belgrade, Široki put bb, Batajnica

Tel: +381.63.47.47.61

E-mail: otkupniservis@ekounijasn.rs;

Belgrade, Pančevački put 34

Tel: +381.63.47.47.02

E-mail: vladica.djordjevic@ekounijasn.rs

Požarevac,Đure Đakovića bb

Tel: +381.63.47.47.80

proizvodnja@ekounijasn.rs

Sector - receiving goods:

Sector - finance:


Sector - procurement of metal waste:

Sector - procurement of non-metals waste:

Sector - Logistics:


Podaci o preduzeću

Matični broj: 20814012

Poslovno ime: Eko Unija SN DOO - Voždovac, Beograd

Adresa: Kumodraška 42 /9, Beograd

Kontakt telefon: +011 407 7068

Zakonski zastupnik: Nikola Simović

Broj računa: 205-210103-85 Komercijalna banka

Send Us message