Sakupljanje Ambalažnog Otpada

Sakupljanje Ambalažnog Otpada

Sa osnovnim ciljem smanjenja količine ambalažnog otpada u životnoj sredini, očuvanja prirodnih resursa i uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, Eko Unija SN otkupljuje i preuzima ambalažni otpad, od svih pravnih lica i kategorija stanovništva, na celoj teritoriji Beograda, a sve u skladu sa zakonskim normama koje se odnose na upravljanje i kretanje otpada, usklađeno sa zakonima i pravilima EU.

Od svog nastanka u kontinuitetu radimo na razvoju proizvodne tehnologije i širenju mreže dobavljača. Našu sakupljačku mrežu čine mnoga javna i privatna preduzeća, kao i pojedinačna fizička lica.

o-nama