Standard – okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 : 2008

ISO 9001:2008 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom. ISO 9001:2008 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS) koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) 1987. godine, a potom je revidiran 1994, 2000 i u novembru 2008.Standard ISO 9001:2008 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo kod kupaca. On precizira uslove za upravljanje kvalitetom, pri čemu organizacija treba da proceni i pokaže svoju sposobnost da obezbedi proizvode ili usluge koji zadovoljavaju potrebe korisnika i važećih zakonskih regulativa, i time poveća zadovoljenje korisnika.


Standard ISO 9001:2008 je namenjen za upotrebu u bilo kojoj organizaciji koje žele da poboljšaju način na koji se upravlja i rukovodi, bez obzira na njenu veličinu, sektor i kategoriju proizvoda ili usluga.


Osnove ISO 9001:2008 (QMS-a):

 • Politika kvaliteta
 • Upravljanje dokumenata
 • Upravljanje zapisima
 • Interna provera
 • Upravljanje neusaglašenostima
 • Korektivne mere
 • Preventivne mere
 • Stalno poboljšanje

Koristi ISO 9001:2008:

 • Poboljšava finansijsko poslovanje
 • Povećava reputaciju
 • Povećava nivo zadovoljstva kupaca
 • Poboljšava upravljanje operativnih procesa
 • Obezbeđuje konkurentsku prednost
 • Usaglašenost sa zakonskom regulativom
 • Sposobnost da se globalno nadmeću kvalitetom i cenom
 • Pristup novim tržištima
 • Poboljšavanje odnosa sa kupcima i dobavljačima
 • Poboljšana usmerenost na potrošača i proces orijentacije
 • Stalno poboljšanje upravljanja kvalitetom