Smanjenje negativnih ekoloških uticaja

ISO 14001 : 2004

ISO 14001:2004 predstavlja standard koji omogućuje smanjenje negativnih ekoloških uticaja i promovisanje ekoloških poslovnih običaja.


ISO 14001:2004 standard je okvir za upravljanje zaštitom životne sredine koji je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila 1996. godine, a revidiran je novembra 2004.


Standard je zasnovan na principu stalnog unapređenja stanja životne organizacije. Standard koristi koncept Planiraj - Uradi - Proveri – Deluj (Plan – Do – Check – Act), što predstavlja poboljšanje. Sastoji se od skupa zahteva kojima preduzeće mora da se bavi i sprovodi u svojim aktivnostima. Osnovna namena je da se stalno poboljšava zaštita životne sredine. ISO 14001:2004 se može primeniti na bilo koje preduzeće koja želi da uspostavi, implementira, održava i unapređuje životnu sredinu i sistem upravljanja u skladu sa svojom izjavom o Politici zaštite životne sredine.


Osnove ISO 14001:2004 (EMS-a):

 • Politika zaštite životne sredine
 • Identifikacija značajnih ekoloških aspekata i uticaja
 • Razvoj ciljeva i programa
 • Plan implementacije za ispunjenje ciljeva i programa
 • Identifikovanje zahteva obuke
 • Preispitivanje od strane rukovodstva

Koristi ISO 14001:2004:

 • Smanjenje odgovornosti i rizika
 • Olakšavanje poslovnih procesa
 • Minimiziranje otpada i energije
 • Niži troškovi distribucije
 • Poboljšanje poslovnog imidža
 • Sticanje međunarodnog priznanja
 • Poboljšanje marketinškog potencijala